Ademlucht binnenvaart (ROSR)

Aan boord van een binnenvaarthotelschip zijn minimaal twee ademluchtdragers (persluchtdragers) te allen tijde inzetgereed zodra er passagiers aan boord zijn. De ademluchtdragers zijn uitgerust met onafhankelijke adembescherming en brandweerkleding. De taak van dit team is om tijdens een brand aan boord, in de gebieden waar rook aanwezig is, de ontruiming uit te voeren. Nadat deze taak is volbracht kan het team worden ingezet voor een gerichte redding of voor de begeleiding van de brandweer wanneer deze aan boord komt.

Basis opleiding Ademlucht

12 lesuren

Deze opleiding is bedoeld voor personeel wat verantwoordelijk is voor de evacuatie en redding van passagiers tijdens een brand aan boord.

Tijdens de basiscursus Ademlucht leert de kandidaat hoe om te gaan met het materiaal en de procedures tijdens een inzet met ademlucht.

De opleiding neemt 12 lesuren in beslag waarin, naast een korte theoriesessie, voornamelijk op praktische wijze aan de deelnemers wordt onderwezen hoe om te gaan met de ademluchtapparatuur en de procedures om veilig een inzet te kunnen doen.

Herhalingsopleiding Ademlucht

8 lesuren

Na het behalen van de basisopleiding is het wettelijk verplicht om éénmaal per jaar de vaardigheden te herhalen door middel van het volgen van 8 uur training.

Tijdens de herhalingstraining zal enkel op praktische wijze geoefend worden. Door gebruik te maken van de verschillende ruimtes en objecten in het schip worden reële situaties nagebootst. Hierdoor krijgen de ademluchtdragers een goede kennis van het schip en noodsituaties die zich mogelijk voor kunnen doen.

Offerte aanvragen
Ik zou graag een offerte willen ontvangen voor de volgende opleidingen *

Aantal mensen die de opleiding willen volgen