Eerste hulpverlener (ROSR)

Wanneer er passagiers aan boord van een hotelschip zijn dan moet zorg worden gedragen voor adequaat opgeleide eerste hulpverleners die op kunnen treden wanneer zich ongevallen voordoen. Hiervoor worden bemanningsleden aangewezen die na het volgen van de opleiding deze taak naar behoren kunnen uitvoeren.

Basis opleiding

Eerste Hulpverlener / 16 uur

Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers aangeleerd hoe zij een mensenleven kunnen redden. Uiteraard is de training geheel afgestemd op de binnenvaart hetgeen onder andere te merken is aan de gebruikte voorbeelden en het vakjargon. Toch blijft dit een basisopleiding waarin de kwaliteit de boventoon voert en verwacht wordt van de kandidaten dat ze ook daadwerkelijk kunnen optreden tijdens een ongeval. Daarom zal de instructeur veel vasthouden aan de lesstof en weinig afwijken met spannende verhalen.

De basisopleiding duurt  3 dagdelen en heeft de hieronder genoemde lesonderwerpen;

    • Slachtofferbeoordeling dmv ABCDE protocol
    • Reanimatie en gebruik AED
    • Levensreddende handelingen
    • Ziektebeelden
    • Verbandleer

De opleiding wordt op zeer praktische wijze verzorgd en afgerond met een examen wat na het met goed gevolg afleggen hiervan leid tot een aantekening in het veiligheidsboekje van de kandidaat.

Herhalingsopleiding

Eerste Hulpverlener / 8 uur

Tijdens de herhalingsopleiding voor de eerste hulpverleners worden de in de basisopleiding aangeleerde vaardigheden opnieuw beoefend en worden nieuwe technieken geïntroduceerd aan de deelnemers.

De herhalingsopleiding is op maat af te stemmen waardoor naast verplichte onderwerpen als Reanimatie, gebruik AED en levensreddende handelingen ook ruimte is voor bijvoorbeeld inzetoefeningen. Deze inzetoefeningen vinden plaats op verschillende plaatsen aan boord waardoor er een grote mate van herkenning van de risico’s ontstaat bij de kandidaten.

Wanneer mogelijk zullen wij gebruik maken van een simulatieslachtoffer om verwondingen te simuleren. Een simulatieslachtoffer is een persoon die op zeer realistische wijze verwondingen en ziektebeelden kan nabootsen waardoor de deelnemers aan de opleidingen een bijna werkelijk beeld krijgen van de situatie om daar vervolgens een zo goed mogelijke oplossing aan te bieden.

Offerte aanvragen
Ik zou graag een offerte willen ontvangen voor de volgende opleidingen *

Aantal mensen die de opleiding willen volgen